• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการวันครู ครั้งที่ 6 "คุรุราชา ครูของแผ่นดิน"

เมื่อวันที่ 16 มกราคา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 6 "คุรุราชา ครูของแผ่นดิน" ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2559 และขอแสดงความยินดีครับ ครูใหม่ ของคณะบริหารธุระกิจ ทั้ง 3 ท่านด้วยนะครับ

 

 

Date: 
Wednesday, 18 January, 2017 - 15:45