• ภาษาไทย
    • English

โครงการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยคณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา

 

Date: 
Wednesday, 18 January, 2017 - 16:15