• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะบริหารธุรกิจ ออกแนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมมือกับคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนโรงเรียนรัตภูมิวิทยา และโรงเรียนสทิงพระวิทยา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างดียิ่ง

   

Date: 
Friday, 20 January, 2017 - 14:45