• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพ "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017"

         เมื่อวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดกิจกรรม "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017" ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ซึ่งคณะบริหารธุรกิจได้ร่วมกันจัดซุ่มกิจกรรมภายในงานและยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดด้วย อาทิ

   - กิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
   - การโต้วาทีภาษาใต้
   - การบรรยายทางวิชาการ "ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับสภาวิชาชีพบัญชี" 
   - การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในพื้นที่เขตภาคใต้ ครั้งที่ 8
   - กิจกรรม "ทำได้ ทำง่าย เพื่อเป็นผู็ประกอบการ"
   - การแข่งขันทักษะวิชาการด้านสารสนเทศทางธุรกิจ
   - บรรยายพิเศษ เรื่อง "พลิกชีวิตด้วยธุรกิจออนไลน์"
​   - บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน"

 

 

เพิ่มเติม >>>>>>>> คลิ๊ก!!!

Date: 
Tuesday, 14 February, 2017 - 13:30