• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมซ่อมแซมสะพานไม้ ณ ตลาดน้ำคลองแดน

เมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายนที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมซ่อมแซมสะพานไม้กับชาวชุมชนคลองแดน ณ ตลาดน้ำคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา โดยได้รับการสนับสนุนไม้จาก อบจ.สงขลา 

 

ประมวลภาพ

Date: 
Tuesday, 25 April, 2017 - 09:00