• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ณ ตึก 63 อาคารเฉลิมพระเกียนติ 72 พระชนมพรรษา ชั้น 1 โดยในโครงการมีการสาธิตการทำขนมไทยต่างๆ และการทำสลัดโร พูดได้ว่าอิ่มกันทั่วหน้าเลยครับ

 

ประมวลภาพ

Date: 
Tuesday, 25 April, 2017 - 09:15