• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดขึ้น ณ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ประมวลภาพ

Date: 
Tuesday, 25 April, 2017 - 09:30