• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบสรรมถนะด้านภาษาต่างประเทศ พื้นที่สงขลา

ตามที่ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ กำหนดจัดโครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ http://libarts.rmutsv.ac.th/lc/

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 8 May, 2017 - 15:00