• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม คณะบริหารธุรกิจ

 

แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการ เข้าค่ายคุณธรรม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หลักสูตร รุ่น วัน/เดือน/ปี/เวลา/สถานที่ การแต่งกาย
นักศึกษา 4ปี 1 5-6 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ลานวัฒนธรรม ตึก 63 คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 5 มิ.ย. 60
- สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม

วันที่ 6 มิ.ย. 60
ตอนเช้า - สวมเสื้อสีดำ กางเกงวอร์ม
ตอนเย็น - สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม

นักศึกษา เทียบโอน 2 8-9 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ลานวัฒนธรรม ตึก 63 คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 8 มิ.ย. 60
- สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม

วันที่ 9 มิ.ย. 60
ตอนเช้า - สวมเสื้อสีดำ กางเกงวอร์ม
ตอนเย็น - สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหาณธุรกิจ
โทร. 0-7431-7176 ต่อ 106 
โทรสาร 0-7431-7177
เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ : bba.rmutsv.ac.th
Facebook : www.facebook.com/bba.rmutsv.ac.th/

Date: 
Thursday, 1 June, 2017 - 11:00