• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Smart office คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Smart office ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมศรีสุขสันต์ จังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจให้มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม office ต่างๆ และยังสามารถประยุคนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาใช้ร่วมกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบ และยังได้รับความรู้ในการจัดการด้านต่างๆของโรงแรมอีกด้วย

 

 

ประมวลภาพ

Date: 
Monday, 5 June, 2017 - 15:30