• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะบริหารธุรกิจ โครงการสานสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจสัมพันธ์ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจสัมพันธ์ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8) ณ โรงแรม นิวซีซั่นสแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกอบด้วน 5 มหาวิทยาลัย ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3.มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
5.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพ ในกิจกรรมมีการประกวด การนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดีด้านการพัฒนานักศึกษา ซึ่งคณะบริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง

 

 

ประมวลภาพ

Date: 
Monday, 5 June, 2017 - 15:30