• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะบริหาระุรกิจ ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดทั้งหมด 32 ผลงาน โดยก่อนการแข่งขัน ยังมีการบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ปภัศร์ชรกรณ์ อารีย์กุล ในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความสำเร็จสู่นักธุรกิจยุคใหม่"

 

ประมวลภาพ

Date: 
Monday, 5 June, 2017 - 16:15