• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ของนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา ส่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Monday, 12 June, 2017 - 15:30