• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษาได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 

สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 

ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Thursday, 15 June, 2017 - 10:45