• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแจ้งคู่สัญญาการประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด เป็นคู่สัญญาประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีผลคุ้มครองนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!! 

Date: 
Thursday, 15 June, 2017 - 11:00