• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แจ้งตารางการสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 และรายชื่อนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งตารางการสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต พร้อมรายชื่อนักศึกษา

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!! 

Date: 
Tuesday, 4 July, 2017 - 15:45