• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

 

Date: 
Wednesday, 5 July, 2017 - 14:00