• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการแห่เทียนพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันจัดโครงการแห่เทียนพรรษาขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และรวมกันแห่เทียนพรรษาจากคณะบริหารธุรกิจ ไปยังวัดสระเกษ กันอย่างสนุกสนาน

Date: 
Monday, 17 July, 2017 - 11:45