• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสร้างความเข้มเเข็งแก่ชุมชน ด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ ปีงบประมาณ 2560 โครงการสร้างความเข้มเเข็งแก่ชุมชน ด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ ณ ชุมชนท่าเมรุ บ้านบางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้ออกบริการทางวิชาการให้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ชาขลู่ ซึ่งได้ออกมาในรูปแบบ ชาสำหรับชง ชาพร้อมดื่ม และทางคณะบริหารธุรกิจ ได้รวมมือกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ทำเครื่องอบแห้งใบขลู่ ให้กับชาวบ้านอีกด้วย

 

Date: 
Tuesday, 18 July, 2017 - 14:30