• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ทุนการศึกษา PEC-G 2018

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  การสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (PEC-G 2018) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหสัมพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Thursday, 20 July, 2017 - 10:45