• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวรถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีพระสงฆ์จำนวน 16 รูป ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

 

Date: 
Friday, 21 July, 2017 - 08:30