• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

มาตรการและแนวทางในการปฎิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ

แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการและแนวทางในการปฎิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Monday, 24 July, 2017 - 16:45