• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "คอมพิวเตอร์ซินโดรม"

กองบริหารงานบุคคล ส่งสำเนาหนังสือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "คอมพิวเตอร์ซินโดรม" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Wednesday, 26 July, 2017 - 15:00