• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ เรื่อง "ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร : Corporate Entrepreneurship"

หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและพี่เลี้ยงการพัฒนาผู้ประกอบการ เรื่อง "ความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร : Corporate Entrepreneurship" ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซ.สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยทาง สวทน. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง และค่าที่พักตามระเบียบของ สวทน. สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ goo.gl/9HTSX1 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Thursday, 27 July, 2017 - 11:45