• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะบริหาณธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)" ณ ห้องประชุม 63205 ตึก 63 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 1 August, 2017 - 15:00