• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขออนุญาตเข้าปฎิบัติงาน ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งมายังหน่วยงานของท่านเพื่อดำเนินการติดตามการเข้าพื้นที่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Friday, 4 August, 2017 - 13:45