• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แนวปฎิบัติในการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานในกระทรวงการต่างประเทศ

ฝ่ายวิชาการ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขอนำส่งแนวปฎิบัติในการรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานในกระทรวงการต่างประเทศ มาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 7 August, 2017 - 15:15