• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ประจำเดือนสิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 07.15 น. ณ ถนนราชดำเนินนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 10 August, 2017 - 11:30