• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แจ้งระเบียบ ประกาศ จากกองบริหารงานบุคคล 4 ฉบับ (ศธ 0584/ว 1)

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดทราบ

สามารถดาวโหลดได้ที่ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 15 August, 2017 - 11:15