• ภาษาไทย
    • English

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/545)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขอความร่วมมือประสานสถานศึกษาที่มีโครงการเลี้ยงไก่ไข่หรือสัตว์ปีกเพื่ออาหารกลางวันขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560

2. หนังสือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: 
Tuesday, 15 August, 2017 - 11:45