• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 ฉบับ

1. เรื่อง จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ฉบับ

2. เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 ฉบับ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Thursday, 24 August, 2017 - 09:45