• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งดจัดพิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำเดือนกันยายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแจ้งงดจัดพิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 5 และวันพุธที่ 20 กันยายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Date: 
Thursday, 24 August, 2017 - 10:45