• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/641)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อปะรชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1.สำเนาหนังสือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอแจ้ง Promotion อัตรากำไรในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU 

2.สำเนาหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!!

Date: 
Tuesday, 5 September, 2017 - 16:00