• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุนพระสุเทพธรรมญาณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

ตามหนังสือโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานวันกตัญญู ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 หรือสามารถรวบรวมเงินทำบุญได้ที่ คุณวิจิตรา ช่วยแก้ว กองประชาสัมพันธ์ ภายในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560

Date: 
Friday, 8 September, 2017 - 13:15