• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/644)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. ศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินจังหวัดสงขลา
2. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Friday, 8 September, 2017 - 14:00