• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 8 September, 2017 - 14:00