• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นกุศลในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคนำส่ง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุทยา ชื่อบัญชี "มทร.ธัญบุรี กฐินสามัคคี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2560" เลขที่บัญชี 453-1-42685-4 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Friday, 8 September, 2017 - 14:45