• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองกลาง 2 ฉบับ (ศธ 0584/664)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

1.สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี

2.สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 14 September, 2017 - 10:30