• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แจ้งเส้นทางจราจรพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกลางจึงขอแจ้งการใช้เส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ดังนี้

1.ช่วงเวลา 07.00 - 16.00 น. อนุญาตให้เฉพาะรถอาจารย์และเจ้าหน้าที่  ที่มีสติ๊กเกอร์ อนุญาตเข้า-ออก เท่านั้น

2.นักศึกษาอนุญาตให้นำรถเข้าภายในมหาวิทยาลัย ก่อน 07.00 น.

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Thursday, 14 September, 2017 - 10:30