• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะกรรมการสรรหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำเภาทอง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง http://www.rmutsv.ac.th/ 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Tuesday, 17 October, 2017 - 13:30