• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ชมรมคนรักเล คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ณ บ่อหินฟาร์ม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษาชมรมคนรักเลและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 90 คน ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในช่วงเช้า ในช่วงบ่าย น้องๆนักศึกษาได้ลงเรือ ชมชายฝั่งทะเล น้ำผุร้อนเค็ม(หนึ่งเดียวในประเทศไทย) และที่สำคัญของกิจกรรมนี้ คือ "การปลูกหญ้าทะเล" จำนวน 2,000 ต้น บริเวณชายฝั่งทะเล ใกล้กับหาดราชมงคล นับได้ว่า ลุยโคลน ลุยน้ำ และยังได้รับความรุ้ในพื้นที่จริงกันทุกคนเลยครับ

 

ล่องเรือชมบรรยากาศป่าชายเลน

 

 

ลุยดินเลน ชมน้ำผุร้อนเค็ม

 

 

ปลูกหญ้าทะเล 

 

 

ประมวลภาพ

 

 

 

Date: 
Friday, 3 November, 2017 - 13:30