• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การยื่นขอลงทะเบียนเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนเด็กและเยาวชน  เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมาลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Friday, 10 November, 2017 - 16:15