• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

สำรวจเอกสารขอทำลายประจำปี

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะขอสำรวจเอกสารที่จะขอทำลายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เมื่อท่านดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งกลับมายังงานสารบรรณ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อรวบรวม ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 

 

แบบฟอร์มหนังสือขอทำลายเอกสาร (แบบที่ 25) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

 

Date: 
Friday, 10 November, 2017 - 16:45