• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ออกแนะแนวโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ที่โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีนักเรียนเข้าฟังประมาณ 200 คน ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมด้วย บรรยากาศเป็นกันเอง น้องๆน่ารัก นั่งฟังและถามพี่ๆทีมงาน เกี่ยวกับสาขาที่ตัวเองส่งใจ 

 

ประมวลภาพ

Date: 
Monday, 13 November, 2017 - 16:15