• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ออกแนะแนวโรงเรียนสทิงพระวิทยา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ที่โรงเรียนสทิงพระวิทยา ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา มีนักเรียนชั้น ม.6 เข้าฟังประมาณ 200 คน ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมด้วย น้องๆมีความสนใจเข้าศึกษาต่อมาก เพราะมหาวิทยาลัยฯ อยู่ใกล้บ้าน และมีสาขาที่น้องๆ ต้องการจะศึกษาต่อ 

ประมวลภาพ

Date: 
Friday, 17 November, 2017 - 10:15