• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ตั้ง : 2/3 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-317176
โทรสาร : 074-317177
เว็บไซต์ :
bba.rmutsv.ac.th
Facebook :
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย