• ภาษาไทย
    • English

สาขาการบัญชี

อว 6001/0610 ลว16/01/63 เรื่อง เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 5)"

 

 

อว 6001/0610 ลว16/01/63 เรื่อง เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 5)" 

เอกสารแนบ

อว 0655/50 ลว 20/01/63 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SMART โชวห่วย

 

 

อว 0655/50 ลว 20/01/63 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SMART โชวห่วย

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

อว 0602.17/ว3017 ลว26/12/62 เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

 

 

อว 0602.17/ว3017 ลว26/12/62 เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

อว 69.7/ว523 ลว24/12/62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

อว 69.7/ว523 ลว24/12/62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

วันครู ครั้งที่ 9 "ครูขวัญศิษย์"

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 9 "ครูขวัญศิษย์" และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้รับราง

ลานสานศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส นำทีมคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย "ลานสานศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2" ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ลานวัฒนธรรม

สคช05.ว002/2563 ลว02/01/63 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรความเป็นเลิศ" รุ่น 8

 

 

สคช05.ว002/2563 ลว02/01/63 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 8

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

อว 0655/14 ลว9/1/63 เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ 7 ฉบับ

 

 

อว 0655/14 ลว9/1/63 เรื่อง หนังสือประชาสัมพันธ์ 7 ฉบับ

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

15/2562 ลว13/01/63 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

15/2562 ลว13/01/63 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียด เอกสารแนบ

 

 

 

อว 0655.12/15 ลว 10/01/63 เรื่อง ขอแจ้งงดให้บริการสืบค้น และการยืมทรัพยากรเพื่อทำการปรับปรุงระบบ

 

 

อว 0655.12/15 ลว 10/01/63 เรื่อง ขอแจ้งงดให้บริการสืบค้น และการยืมทรัพยากรเพื่อทำการปรับปรุงระบบ

รายละเอียด เอกสารแนบ