• ภาษาไทย
    • English

 

 ข่าวกิจกรรม

 

 วีดีทัศน์แนะนำคณะ

 

 กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

 

 รอบรั้วคณะ

 

 วารสาร Business Administration 

 

                      

                        
มอบอาหารให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ณ โณงพยาบาลสนาม สงขลา 2  

โครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรม

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

 

 

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและสื่อในประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักภาษีอาการในระดับปฏิบัติการ
(Tax Junior)

               
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.   โครงการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์              
                   

 

 

             

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ปฏิทินการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา

เอกสารสำหรับนักศึกษา

เอกสารสำหรับบุคลากร

ระบบทะเบียน

คู่มือการปฏิบัติงาน

สหกิจและฝึกงาน

e-service.rmutsv.ac.th

epassport.rmutsv.ac.th


ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรระบบสารสนเทศนักศึกษา

ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิตระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)

ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

 

เครื่องแบบนักศึกษา

รายละเอียด>>>>>คลิ๊ก

เว็บไซต์หางาน