ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ตั้ง : 2/3 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-317105
โทรสาร : 074-317106
Emaill :
 saraban05@rmutsv.ac.th
Facebook :
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย