ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียด: 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะบริหารธุรกิจ

(ดังเอกสารแนบ)